Zahrada s koupacím jezírkem Zdiměřice


Fotografie

Hlavní roli v této zahradě hraje velké koupací jezírko

Hlavní roli v této zahradě hraje velké koupací jezírko

Nad hladinu je visutá dřevěná terasa

Nad hladinu je visutá dřevěná terasa

Rostliny kolem jezírka byly zvoleny tak, aby nenásilně zapojily jezírko do zahrady

Rostliny kolem jezírka byly zvoleny tak, aby nenásilně zapojily jezírko do zahrady

Kameny se velmi pečlivě vybíraly, každý měl předem určené místo

Kameny se velmi pečlivě vybíraly, každý měl předem určené místo

Voda a kameny mají kouzlo, odraz ve vodě dojem ještě násobí

Voda a kameny mají kouzlo, odraz ve vodě dojem ještě násobí

Velké skupiny travin, vodních rostlin a trvalek hrany kamenů zjemňují

Velké skupiny travin, vodních rostlin a trvalek hrany kamenů zjemňují

Jen úzký pruh trávníku dělí jezírko od osázených ploch podél plotu, trávník je tu spíš jako doplněk

Jen úzký pruh trávníku dělí jezírko od osázených ploch podél plotu, trávník je tu spíš jako doplněk

U terasy jsou rostliny nižší, u plotu si můžeme dovolit vyšší stromy, opticky se tím prostor zvětší

U terasy jsou rostliny nižší, u plotu si můžeme dovolit vyšší stromy, opticky se tím prostor zvětší

Rozvolněná výsadba z vyšších rostlin podél plotu vytváří pohledovou, zvukovou i větrnou clonu

Rozvolněná výsadba z vyšších rostlin podél plotu vytváří pohledovou, zvukovou i větrnou clonu

Zadní část zahrady tvoří útulný menší trávník

Zadní část zahrady tvoří útulný menší trávník

Zahrada je dvouúrovňová, spojnicí je skalka s bylinkami

Zahrada je dvouúrovňová, spojnicí je skalka s bylinkami

Šikmý záhon mezi horní a dolní částí je kompaktně porostlý skupinami nízkých keřů a trvalek, vertikální prvek tvoří zákrsky ovocných stromů

Šikmý záhon mezi horní a dolní částí je kompaktně porostlý skupinami nízkých keřů a trvalek, vertikální prvek tvoří zákrsky ovocných stromů

Dolní částí zahrady se vine pás trávníku spíš jako komunikace, dominantní jsou zde rostliny

Dolní částí zahrady se vine pás trávníku spíš jako komunikace, dominantní jsou zde rostliny


Popis projektu

Koupání na zahradě

Detailní popis:

Všechny reference