Stále zelený živý plot - video


Stále zelený živý plot - pořad ČT rok 2012

Stále zelený živý plot nemusí být pouze z thují, nabízí se celá řada jiných rostlin - tis, bobkovišeň, cypřišovec nebo si vysaďte živý plot vrststvený.

Všechna videa