Estetické i funkční hledisko

Základním pravidlem je propojení estetického a funkčního hlediska. Ke každé zahradě je potřeba přistupovat jako k originálu a při zakládání zahrady vytvořit "originální design", který respektuje velikost, polohu a umístění pozemku, klimatické podmínky, vkus a nároky majitele a účel využití. Vezmeme – li v úvahu všechny tyto hlediska, dojdeme k určitému typu zahrady. Důležitá je pak volba stylu, v jakém budeme chtít zahradu vybudovat. Styl může být např. formální, anglický, japonský apod.

Cílem je vytvoření harmonického prostředí spojením různých designových prvků, rostliny jsou přitom pouze jedním z nich. Zahrada i drobné stavby, které na ní postavíme by měly odpovídat stylu domu. Stejné je to i s dalšími prvky jako jsou různé konstrukce (ploty, pergoly, přístřešky, schody, zídky, cesty apod.), dlažba, nezpevněné povrchy (oblázkové, stěrkové, dřevěné nebo kůrové), sochy a plastiky, různé květináče a nádoby, voda, osvětlení, zahradní nábytek, látky a...

Důležitým momentem, který určuje charakter a styl zahrady, jsou použité materiály a způsob jejich uspořádání. Vhodné použití materiálů je otázka citu a zároveň je třeba dodržet několik základních principů podobně jako při zařizování interiéru.

Postup při návrhu zahrady

Při vypracování návrhu osázení zahrady, případně i nějakých dalších zahradních prvků (cesta, pergola s posezením, umístění dětských herních prvků…) je třeba dodržet následující postup:

Cena

Cena těchto designerských a přípravných prací se vždy domlouvá přímo na místě podle rozlohy pozemku, náročnosti řešení, velikosti rostlin a požadovaných architektonických prvků.

Fotografie

Studie zahrady

Studie zahrady

Osazovací projekt

Osazovací projekt

Skica zahrady

Skica zahrady