Kompletní údržbové práce

Provádíme dlouhodobé i jednorázové údržby zahrad a parků. Pro Vaši zahradu uděláme vše co je nutné, aby byla sveží a v kondici. Nabízíme:

Vertikutace trávníku

Během vegetačního období se v trávníku u kořenů usazuje posekaná tráva, na mokřejších a stinných místech roste mech, objevují se různé plevele a díky tomu se v trávníku objevují také plísně a hniloba. Vertikutace vyčistí trávník od stařiny, mechů a provzdušní ho. Jarní vertikutace zasahuje až do kořenového systému trávníku a přivede vzduch až ke kořenům.Vertikutaci provádíme nejméně dvakrát ročně, na jaře a na podzim, a pokud je to možné, tak i v létě. Před vertikutací je potřeba trávník posekat na krátko,aby se stařinu, mechy a plazivé plevele podařilo co nejlépe odstarnit. Po vertikutaci je potřeba vždy provést postřik trávníku proti plísním a hnilobě, které se mohou mechanicky rozšířit. Pokud nenásleduje topdressing, je vhodné trávník pohnojit, aby se rychleji regeneroval. Jarní vertikutace je nesmírně důležitá, aby se trávník zbavil všeho balastu po zimě a na podzim je zase důležité, aby trávník zřídnul a přes zimu vzdušil.

Topdressing trávníku

Jde o plošné rozhrabání velmi kvalitního jemného substrátu s vysokým podílem humusu ve vrstvě 0.5 až 1 cm. Substrát bude sloužit jako biologické hnojivo. Je také možno do něho přidat travní semeno odpovídající typu trávníku. Před topdressingem je velmi žádoucí udělat vertikutaci trávníku tak, aby byl trávník posekán na velmi nízko a provést postřik proti plísni a hnilobě, protože všechny mechanické postupy rozšiřují infekci, která může být v trávníku přítomna.

Hnojení

Na zahradě je hnojení rozděleno na trávník a záhony s rostlinami, případně solitérní stromy v trávníku. Obecně je potřeba zahradu hnojit ve třech obdobích. Časně z jara, v létě a na podzim. Na jaře, aby rostliny byly podpořeny na začátku vegetačního období, pro správné zabarvení listů, jehlic, nasazení a zabarvení květů a bohatou úrodu plodů. Pokud můžeme, hnojíme i bezdusíkatými hnojivy a hnojivy biologickými. Typy hnojiva a jejich množství volíme podle typů rostlin, které máme na zahradě a podle požadavků na růst rostlin.

Řez a tvarování keřů a stromů

Zásadní údržbu provádíme ve dvou až třech obdobích vegetační sezóny. Časně z jara, v létě a brzy na podzim. Jarní střih a řez bývá zásadní a definuje tvar rostliny pro celý rok. V dalších obdobích se většinou jedná již jen o střih a řez udržovací, případně čistící a to před zimou. Samostatnou kapitolou je střih a řez ovocných keřů a stromů, případně řez ve výškách a rizikové kácení stromů. Základní pravidlo pro řez a střih je, že by neměly být prováděny za mrazu a těsně před zimou. Může tak dojít k poškození otevřených a nezacelených ran po střihu a řezu a tím i k poškození, či odumření rostliny mrazem.

Řez živých plotů

Živé ploty se střihají na jaře, kdy se jedná o zásadní tvarovací řez, definující tvar a výšku živého plotu. V létě potom provádíme udržovací řez, kterým omezíme přírůstky do požadovaného tvaru a výšky živého plotu. Na podzim řežeme živé ploty jen zcela vyjímečně, pokud jsme během roku něco nestihli, nebo zanedbali, a to nejpozději do konce září, aby nedošlo v zimě k poškození pletiv, která se již nestihnou po řezu řádně zacelit.

Postřiky proti plísním, houbám a hnilobě, speciální postřiky

Chemické postřiky provádíme podle aktuální potřeby a podle typů rostlin, které máme na zahradě. Trávník ošetřujeme proti plísnim hlavně po zimě,co nejdříve, jak přestane mrznout. Eliminujeme tím plíseň sněžnou a hnilobu, která se v trávníku po zimě vždy objeví. Přes vegetační období stříkáme podle potřeby a na podzim jako prevenci proti masivnímu rozšíření infekce v zimním období.V našem klimatickém pásmu je důležité stříkat rhododendrony a růže,a to i preventivně, v podstatě každý měsíc, hlavně proti černé plísní. Speciální postřiky jsou samozřejmostí u ovocných dřevin.

Vypletí záhonu

Nejlepší řešení proti zaplevelení záhonů je položit na ně netkanou textilii jako ochranu proti prorůstání plevele. Dá se aplikovat i když je záhon již nějakou dobu hotový pokrytý mulčem a zaplevelený. Je však nutno kůru stáhnout, položit folii a kůru vrátit zpět. Pokud jsou záhony zaplevelené vytrvalými plevely (hlavně pýrem) a již delší dobu, je to v podstatě jediné možné řešení. Folie proti prorůstání plevele nám však nezaručí 100% řešení, protože se plevele uchytávají na folii v mulčovací kůře a po delší době, kdy neplejeme, pak prorůstají kořeny i touto folií do záhonu a to platí hlavně pro pýr. Proto je potřeba i záhony pokryté folií pravidelně zbavovat plevele. Čím menší bude plevel, tím lépe to půjde. Také pokud budeme mít mulč v podobě štěrku nebo kačírku, plevel se bude uchytávat jenom velmi těžko, záleží však, jak se vrstva silná.

Postřik trávníků selektivním herbicidem proti plevelu

Speciální postřiky na trávníky v podobě selektivních herbicidů používáme proti rozšíření dvouděložních plevelů v trávníku. Tyto postřiky, které vstupují do rostlin listy přes jejich pletiva, aplikujeme zásadně na neposekaný trávník, aby plevele měly co největší listovou plochu a postřik tak mohl dobře působit. Také je třeba postřikovat v době, kdy nejméně půl dne (nejlépe však celý den) nehrozí po aplikaci postřiku déšť. Trávník se může posekat až dva dny po aplikaci.

Doplnění mulčovací kůry do záhonů

Mulčovací kůra má své nezastupitelné místo na zahradě a aby byla pěkným designovým doplňkem zahrady a plnila také svůj ochranný účel, platí pro to základní pravidla. Kůru vybíráme podle místa její aplikace a podle rostlin, které v ní rostou. Pro trvalky a nízké růže je vhodné vybrat jemnou mletou kůru, která je nazasype velkými kusy a lépe ochraňuje proti vysychání v létě. Pro běžné rostliny vybíráme kůru střední hrubosti, nejlépe míchanou borku smrkovou a modřínovou, či borovicovou. Neměla by obsahovat mnoho kůrového prachu a také velké kusy dřeva a neměla by být již částěčně v kompostované podobě (neměla by někde dlouho ležet na hromadě). Ztrácí tak svoje vlastnosti a může obsahovat plísně a houby. které na záhon rozhodně nepatří. Aby mulč splňoval svůj účel, musí být na záhon aplikován v přiměřené vrstvě. Jako minimální se ukazuje vrstva ao síle 3 až 5 cm, optimální pak 5 až 7 cm. Nejlépe je doplňovat kůru na jaře a zároveň tím uklidit záhony.