Trávník je klíčový

Krásný, smaragdově zelený trávník je pro mnoho lidí nejdůležitějším místem v zahradě. Dává vyniknout krásně upraveným záhonům, zároveň sám o sobě působí uklidňujícím dojmem. Tvar trávníku je pro celkový dojem ze zahrady nesmírně důležitý a pokud je dobře udržovaný a jeho hranice jsou přesně určené a zaříznuté, pak obvykle stačí trávník posekat a zahrada vypadá uklizeně. Naopak udržujeme-li jen záhony a trávník je zanedbaný, celkový dojem je ubohý.

Založení nového trávníku

Před založením trávníku zvažme jeho účel. Travnaté plochy slouží různým účelům. Vytvářejí plochu pro odpočinkové posezení, pro hry a sporty, nebo mohou sloužit jako spojovací komunikace z jedné části zahrady do druhé, nebo dokonce jako "pozadí" přísně geometrickým záhonům formální zahrady. Pro někoho je perfektní trávník nutkavou posedlostí, pro jiného majitele trávníku s opačným extrémním přístupem je trávník zanedbaný, hrbolatý, prorostlý plevelem plně dostačující. Je tedy nutné s tímto vědomím trávník zakládat. Aby vydržel případnou zátěž a aby vyhovoval představám a možnostem majitele. Trávník musíme také přizpůsobit vodním a světelným podmínkám daného místa a vybrat vhodný typ travní směsi. Pak už jen zbývá rozhodnout, zda trávník vysévat nebo použít travní drnové koberce.

Údržba trávníku

Udržet trávník v krásně zeleném a svěžím stavu vyžaduje mnoho úsilí. Je potřeba pochopit, že tráva, která tvoří váš trávník je živý organismus, který má své nároky. Který pravidelným sekáním houstne, zároveň se vyčerpává a je potřeba dodávat mu v pravidelných intervalech živiny. Běžná údržba nemusí být obtížná, pokud si jí dobře naplánujete:

Nabízíme

Abyste nezůstali na všechnu tuto práci sami, nabízíme v rámci našich služeb:

Cena

Cena služeb se stanoví vždy podle náročnosti terénu a velikosti zakládaného trávníku nebo trávníku určeného k rekonstrukci. Cena údržby ještě podle nároků daného trávníku. Konzultace a poradenství je stanovena částkou 500,- Kč/ hod plus 8,- Kč/km cestovné.

Fotografie

Krásně hladké okraje trávníku vytvoříme přechodovým páskem

Krásně hladké okraje trávníku vytvoříme přechodovým páskem

Perfektní trávník vyžaduje pravidelnou péči

Perfektní trávník vyžaduje pravidelnou péči

Tvar trávníku je pro celkový vzhled zahrady důležitý

Tvar trávníku je pro celkový vzhled zahrady důležitý

Velká plocha trávníku je vyvažovaná vyšší výsadbou

Velká plocha trávníku je vyvažovaná vyšší výsadbou

Zatravňovací tvárnice zpevní trávník před garáží

Zatravňovací tvárnice zpevní trávník před garáží

Dobře založený a udržovaný trávník dělá zahradu uklizenou

Dobře založený a udržovaný trávník dělá zahradu uklizenou