Popis automatického závlahového systému

(obecný popis řešení závlahy na zahradě běžného rodinného domu)

 

Plně automatický podzemní závlahový systém, navržený pro rodinnou zahradu, umožňuje automatickou dodávku vláhy pro optimální růst vegetace. Automatická závlaha zde zajistí rovnoměrnost zálivky, možnost zálivky v nočních či ranních hodinách (úspora vody, času, el.energie a především příznivější pro rostliny) a rovněž absenci osob zajišťujících ruční zálivku.

Základem navržené závlahy jsou prvky systému HUNTER     www.hunterindustries.com.

Zavlažování travnatých ploch je rozděleno do několika samostatných sekcí (částí) s možností odlišného režimu závlahy s ohledem na individuální potřebu vody v těchto jednotlivých částech, a také s ohledem na možnosti zdroje vody.

Keřové výsadby mohou být zavlažovány individuálně kapkovou závlahou - systémem speciálních kapkovacích hadic skrytých pod mulčem výsadeb, rozdělenou do několika sekcí.

Dopouštění zahradních vodních prvků je možné řešit samostatnou sekcí s časovým programováním.

 

Postřikovače

                             

Zavlažování větších travnatých ploch zajišťují rotační postřikovače HUNTER s dostřikem cca 8-11m. Závlahu menších travnatých ploch zajistí rozprašovací postřikovače HUNTER SPRAY s poloměrem dostřiku 3-5m. Všechny postřikovače jsou podzemní, v provedení s nastavitelnou výsečí postřiku a s výsuvem cca 10cm nad úroveň terénu. Výsuvná část postřikovače ( výsuvník) se aktivuje tlakem vody automaticky vpouštěné do příslušné sekce pomocí el. mag. ventilu. Postřikovače jsou vybaveny doplňkovými filtry mechanických nečistot.

 

Zdroj vody, filtrace

Zdrojem vody pro zavlažování nejčastěji bývá voda z kopané, nebo vrtané studny, případně z rezervoáru, který je doplňován ze studny. Další možností je využití pitné vody z vodovodního řádu.

Použitelná, ale méně vhodná je pak voda povrchová, voda z domovních čističek, nebo voda dešťová. Jsou zde větší náklady na filtraci vody. Pro udržení funkčnosti a dlouhodobé životnosti systému musí být ze závlahové vody odstraněno mechanické znečištění. Toto zajistí filtr nečistot, který se vřazuje na počátek systému.

Denní potřeba vody pro běžnou zahradu ve vegetační sezóně je cca 2-5 l na 1m2 trávníku. Při návrhu automatického závlahového systému je nutné vycházet z vydatnosti zdroje vody.

Trubní rozvody

Trubní vedení je podzemní, složené z hlavního rozvodu, a jednotlivých sekčních rozvodů, napojených na rozdělovače (el.mag. ventily) ve ventilových šachticích. Sekční rozvody zásobují při otevření svých elektromagnetických ventilů jednotlivé postřikovače na příslušné sekci. Pro trubní rozvody je použito potrubí PE-LD v tlakové řadě PN 6 a PN 10. Potrubí je spojováno převážně mechanickými spojkami.

Vodní zásuvky (zahradní kohouty) musí mít samostatný tlakový rozvod, který je trvale pod tlakem a není jištěn hlavním el.mag. ventilem.

 

Elektromagnetické ventily

                                                

Použité elektromagnetické ventily jsou typu HUNTER . Standartně se instalují do plastových zemních ventilových šachet. V jednotlivých ventilových šachtách budou umístěny 1-3 ventily. Ventilové šachty jsou umístěny pod povrchem terénu tak, že viditelné je pouze jejich víko, které je pro lepší splynutí s okolím provedeno v zelené barvě. V případě uložení do keřových ploch je možné víko zakůrovat, nebo zakrýt štěrkem, takže bude zcela neviditelné.

Ovládací jednotka, čidla

Závlahový systém řídí ovládací jednotka HUNTER s transformátorem, který má výstupní napětí 24 V. Je v provedení pro vnitřní, nebo venkovní použití. Jednotka je připojena na 220 V.

Ovládací jednotky HUNTER umožňují:

K jednotce je připojeno čidlo atmosférických srážek, které při dosažení předem stanoveného úhrnu srážek od 3 - 25 mm celý systém zablokuje. K opětovnému spuštění dojde automaticky po odparu těchto srážek.

Záruční podmínky

Záruka na dílo a komponenty je 24 měsíců při podmínce včasného a úplného zazimování dodavatelem systému.

Zazimování

Zavlažovací systém je nutné před příchodem zimy vždy zazimovat pro zajištění funkčnosti a vysoké životnosti systému. Zazimování se obvykle provádí stlačeným vzduchem.

Fotografie

Aby se hydraulické trysky nepoškodily, je lepší zabudovat je na kraj záhonů

Aby se hydraulické trysky nepoškodily, je lepší zabudovat je na kraj záhonů

Kapková závlaha je rozvedená na povrchu záhonů mezi rostlinami, schováme jí pod mulčovací kůru nebo do kamínků

Kapková závlaha je rozvedená na povrchu záhonů mezi rostlinami, schováme jí pod mulčovací kůru nebo do kamínků

V místech, kde bude stěrková plocha, pokládáme závlahu pro solitérní rostliny pod mulčovací folii

V místech, kde bude stěrková plocha, pokládáme závlahu pro solitérní rostliny pod mulčovací folii

Pro instalaci automatické závlahy je třeba velké nožství hadic a hadiček

Pro instalaci automatické závlahy je třeba velké nožství hadic a hadiček

Silné hadice jsou schované pod zemí a ani o nich nevíme

Silné hadice jsou schované pod zemí a ani o nich nevíme

Fréza je důležitým pomocníkem při instalaci zavlažovacího systému

Fréza je důležitým pomocníkem při instalaci zavlažovacího systému

Podzemní páteřní síť závlahy se nejlépe instaluje ještě před založením trávníku

Podzemní páteřní síť závlahy se nejlépe instaluje ještě před založením trávníku

Některé rostliny vyžadují vydatnou zálivku, například bambus

Některé rostliny vyžadují vydatnou zálivku, například bambus