Tři základní vzory linií v zahradě

V současné době je trend vytvářet zahrady ve volném stylu, kdy rostliny jsou středem zájmu a vše ostatní se tomu podřízuje. Aby vynikly, je důležité vnitřní uspořádání plochy. Nejzákladnější linie, které lze vypozorovat i z úspěšných zahradnických projektů, můžeme zařadit do tří základních vzorů. Ty určují tvar trávníku, záhonů, zpevněných ploch a jezírek.

Elegantní linie v zahradě

Kruhové motivy a křivky

Kruhové trávníky a záhony, dlouhé táhlé křivky, cesty do oblouku, rohy zahrady se snažíme zakulatit, zjemní se tím tvrdost úhlu, apod. I na takto navržené zahradě najdeme rovné přímé plochy, ty se zpravidla vyřeší zasazením rostliny.

Lineární, pravoúhlé motivy a vzory

Je to velmi oblíbené řešení a bohužel je častá představa takového uspořádání jen jako prosté olemování pravoúhlého pozemku záhony. Což je řešení nijak poutavé. Přitom stačí pohrát si s několika pravoúhlými útvary a vytvořit pravoúhlou, přesto půvabnou a tajemnou zahradu.

Šikmá, diagonální linie

Chceme- li vytvořit dojem většího prostoru, zvolíme motiv úhlopříčky. Hlavní pohled je veden šikmo, linie je tak delší. Často se toto řešení nabízí samo. Např. když máme část plotu šikmo, je možné udělat "z nouze ctnost" a celé řešní prostoru tomu přizpůsobit.

Závěr

Ať zvolíme jakékoliv řešení linie zahrady, velmi pak záleží na důmyslném osazení rostlinami a na volbě doplňkových materiálů jako je kámen nebo štěrk. Jedině tak si vytvoříte Vaší individuální a nezaměnitelnou zahradu.

Elegantní linie v zahradě

Další články

Všechny články