Začlenění kopce do okolního terénu

O svahu v zahradě i o zahradě ve svahu jsme už mluvili. A co třeba takový kopec na zahradě? Pro ty, kteří mají rádi rovné pozemky to může být naprosto nepředstavitelné. Pojdˇme se podívat, že to může vypadat přinejmenším zajímavě.

Pokud je kopec dobře začleněn do okolního terénu, pokud je úměrně velký vzhledem k velikosti pozemku, bude celkový dojem zdařilý. Může splňovat jak estetické požadavky, tak i nějaký účel.

Spontánní kopec

Tady ten kopec vznikl v podstatě spontánně. Když se zahrada zakládala (cca před 13lety), zůstala tady hromada nespotřebované ornice. Postupně se začala osazovat a nakonec se její základ zpevnil kamennými zídkami, které postupně přecházejí do místa, kde nyní vzniká pergola a místo k posezení. Zajímavé je i to, jak je do tohoto kopce začleněn zahradní domek. V podstatě s ním splývá a nijak neruší.

Osázení by mělo velikostí odpovídat rozměrům kopce. V našem případě jsou zvoleny skupiny středně velkých dřevin, občas nějaká skupina trvalek a travina. Aby vynikla zídka, lemují ji rostlinky nižší a zase vždy ve větších skupinkách.

Kopec jako clona

Můžeme si také vytvořit kopec, který něco schová, bude tedy sloužit jako pohledová nebo protihluková clona. Zajímavé bude ho z jedné strany vybrat a začlenit do něj třeba i sezení nebo bazén. Kopec vymodelujeme v návaznosti na okolní terén a tentokrát ho zpevníme zevnitř kamennou zídkou do půlkruhu, do které zakomponujeme osvětlení. Uvnitř vysypeme a zhutníme jemný štěrk nebo položíme dlažbu. Rostliny volíme jednak podle velikosti kopce, ale i podle požadavků na odclonění od okolí. Sázíme zase ve skupinách, občas necháme vyniknou nějakou vyšší solitérní rostlinu. Vyvarujte se toho, aby každá rostlina byla jiná, protože výsledek by pak vypadal velmi neuspořádaně, i kdyby jednotlivé rostliny byly sebekrásnější.

Ukázky

Spontánně vzniklý kopec na zahradě Kopec na zahradě jako clona

Další články

Všechny články