Úzké místo podél domu vyplňte potokem

Třeba máte také málo místa mezi plotem a domem. Chcete ho nějak zvláštně vyřešit? Vybudujte si potok nebo potůček. Jezírko má kde kdo, ale potok s tůňkou ten budete mít jen Vy.

Vzorem pro takovýto potůček byla sama příroda. Když se podíváme na použité materiály, tak vidíme opravdu je samé přírodní prvky – nepravidelně rozložený kámen, oblázky a rostliny, které nejsou žádnými exoty, ale můžeme se s nimi setkat běžně ve volné přírodě nebo téměř v každé starší zahradě. Umělými prvky, které by nám mohly rušit ten soulad s přírodou je kromě nepropustné folie na dně i hadice, která vede od čerpadla k pramenci. Ty nejsou vidět, takže nás to nemusí trápit, protože bez nich potok v zahradě nezaložíte.

Potůček na zahradě jako skvělý nápad

Přirozený tok potůčku

Tok potůčku muže být rovný nebo klikatý, jako voda v luční strouze. Aby voda tekla, stačí mírný spád asi 1-2% (tj. 1-2cm na metr). Potok se staví v podstatě stejnou technologií jako jezírko, takže není divu, že i v našem případě ústí do jezírka, které opět vypadá velmi přirozeně.

Ve svažitém terénu je pěkné, když voda padá přes kameny, někde se může zadržovat v kaskádách, můžeme tvořit i vodopády. Rostliny podél potoka a vodopádů volte spíš nižší, aby voda byla vidět. Pro osázení použijeme v tomto případě kosatce, úpolíny, kyprej, kontryhel. Výsadba by měla působit zcela přirozeně a harmonicky a měla by vytvořit plynulý přechod mezi vodou a ostaní zahradou. Je to totiž místo, kam je přitahován náš pohled. Pro doladění můžeme přidat ještě nějaké traviny, kopretiny nebo jiné tzv. luční rostliny.

Potok na zahradě má málokdo Potůček s přirozeně vytvořenou tůňkou

Další články

Všechny články